Avondvierdaagse Voorthuizen

De avondvierdaagse wordt georganiseerd door Avondvierdaagse Voorthuizen en is aangesloten bij de Sticht Gooise Wandelbond.

De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan.
Deelname aan de avondvierdaagse betekent dat u hiermee instemt.

De starttijd is om 18.30. Verzamelen kan vanaf 18.00. Elke deelnemer is verplicht zich iedere dag aan- en af te melden op het startbureau in De Voorde (Jan de Jagerweg 50)

Voor het behalen van de medaille dient op alle vier de dagen gewandeld te worden. Deze worden na afloop van de 4e avond uitgereikt.

Mocht u onverhoopt uitvallen, laat dit dan tijdig weten aan de organisatie!
Telefoonnummer organisatie: 06-50472772 / 06-48929052

Maak bij het lopen gebruik van trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, dan loopt men over het fietspad.
Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men gebruik te maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan.
Loopt u op het fietspad of op de rijbaan, loop dan het verkeer tegemoet (aan de linkerkant van de weg).
Steek veilig over, ook bij verkeerslichten, wacht tot u groen licht krijgt. Wanneer er verkeersregelaars staan, volg dan altijd hun aanwijzingen op.
Voor uw eigen veiligheid is het aan te raden opvallende kleding, reflecterend vest of signaalverlichting te dragen tijdens het invallen van de avond.

Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving! Let op de pijlen die dienen als hulpmiddel voor de diverse afstanden.
Houd er rekening mee dat er pijlen omgedraaid of weggehaald kunnen worden! De pijlen zijn voorzien van het kenmerk van de SGWB en behoren gelezen te worden in de normale leesrichting.

Instructies van organisatoren, medewerkers en verkeersregelaars dienen stipt te worden opgevolgd.
De organisatie is bevoegd om bij wangedrag de startkaart van de betreffende deelnemers in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.

Tijdens opkomend noodweer (blikseminslagen, hagelregen, rukwinden etc.) behoort u zo snel mogelijk gedegen onderdak te vinden.
Mocht voor de start noodweer op komst zijn dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen.

Roken in de bossen is verboden (brandgevaar!) evenals het wegwerpen/achterlaten van afval in de natuur.
Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of geef het af aan de medewerkers op de diverse posten.

De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt mogen worden in het kader van de publiciteit voor de Avondvierdaagse Voorthuizen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3825PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174